Waarom Meestercoach?

Meestercoach biedt een uniek concept op maat, thuis bij de vereniging. Hiermee onderscheidt Meestercoach zich ten opzichte van bestaande voetbalconcepten. Verenigingen lopen vaak tegen vergelijkbare uitdagingen aan omdat zij veelal afhankelijk zijn van vrijwilligers en ouders. 

Het zorgen voor goede begeleiding is voor veel verenigingen een uitdaging. Net als het opstellen en uitvoeren van een goed jeugdvoetbal beleidsplan. Hoe komt dat? Welke drempels zijn er? Meestercoach analyseerde de grootste uitdagingen voor voetbalverenigingen en kwam tot onderstaande top 10.

Benieuwd naar de werkwijze die Meestercoach hanteert om deze uitdagingen aan te gaan?
Lees meer over onze werkwijze en services

Top 10 uitdagingen voor verenigingen

Jeugdtrainer / coaches & middelen


 • Bezetting
  Verenigingen kampen regelmatig met een tekort aan jeugdtrainer/coaches voor alle jeugdteams. Dit is een logische en vooral structurele uitdaging. Het aantal beschikbare jeugd trainer/coaches is simpelweg te beperkt om de vaak tientallen jeugdteams te faciliteren. Gevolg is dat verenigingen met regelmaat afhankelijk zijn van goedwillende ouders (waar weinig tot geen eisen aan worden gesteld) die een jeugdteam trainen. Bij de pupillen worden als oplossing vaak jonge jeugdtrainer/coaches voor de groep gezet.

 • Kennis & ervaring
  Jeugdtrainer / coaches hebben onvoldoende pedagogische ervaring of kennis in het geven van jeugdtrainingen. Het eerder genoemde bezettingsprobleem heeft als gevolg dat veel kinderen worden getraind door mensen zonder pedagogische- en voetbaltechnische kennis en ervaring. Om jeugdspelers met plezier te leren en te laten voetballen is het echter juist een voorwaarde dat een jeugdtrainer/coach (al dan niet een ouder) het groepsproces op beide fronten goed kan invullen en begeleiden. 

 • Verdeling aandacht & Middelen
  De balans tussen selectie en niet-selectie jeugdteams is scheef. De beschikbare middelen en de aandacht voor de selectieteams- en jeugdtrainer/coaches is doorgaans veel groter. De beste jeugdspelers spelen in de hoogste jeugdteams en de beste jeugdtrainer/coaches worden aangesteld om hen te begeleiden. Deze zogeheten selectieteams krijgen meer aandacht en mogen ook vaker trainen. In totaal vormen deze jeugdteams echter maar een klein deel van het totaal aantal jeugdspelers op de velden. Het merendeel van de jeugdspelers speelt in de overige (lagere) jeugdteams.

Herkenbaar? Lees onder 'Scholing & Praktijkbegeleiding' welke services Meestercoach biedt om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Beleid & Organisatie


 • Papier vs. Praktijk
  In de praktijk blijkt dat voetbalverenigingen vaak moeite hebben om een passend plan op papier te zetten. Bestuurders hebben onvoldoende zicht op de uitdagingen en behoeften op het veld om te komen tot optimaal jeugdvoetbal in alle geledingen.

 • Uitvoering op het veld
  Wanneer het jeugdvoetbal beleidsplan wel goed op papier staat is dit echter vaak alleen bekend bij de bestuurders zelf. Voor de overige lagen van de organisatie, de mensen die het in de praktijk moeten uitvoeren, is het een document wat in de archieven aan het verstoffen is.

 • Aansturing
  De jeugd-organisatie binnen een voetbalvereniging is veelal te omvangrijk (vanwege tientallen jeugdteams) om succesvol te worden aangestuurd door één Hoofd Jeugdopleiding of Jeugdcoördinator. De coördinator is niet fulltime op de vereniging aanwezig, waardoor veel jeugdtrainer/coaches onvoldoende begeleiding krijgen. Juist de trainer/coaches met minder (of geen) kennis en ervaring zijn echter gebaat bij scholing, begeleiding en ondersteuning in het geven van trainingen en het coachen tijdens wedstrijden.

Herkenbaar? Lees onder 'Beleid & Strategie' welke services Meestercoach biedt om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Opleidingsvisie & Speelwijze


 • Opleidingsvisie
  De jeugd opleidingsvisie binnen verenigingen kan zowel inhoudelijk als uitvoerend verbeterd worden, deze uitdaging is drieledig;

    1. Door onvoldoende sturing van bovenaf bepalen jeugdtrainer/coaches de inhoud van jeugdtrainingen zelf. Hierdoor bestaat er geen rode draad wat betreft jeugdtraining binnen de vereniging;
    2. Pedagogische handvatten zijn onvoldoende beschikbaar voor jeugd trainer/coaches, terwijl dit van groot belang is om een jeugdteam goed te kunnen begeleiden;
    3. Door gebrek aan een vast voetbalsysteem en speelwijze krijgen jeugdspelers ieder jaar een andere aanpak van de jeugd trainer/coaches aangeleerd. Jeugdspelers wennen op deze manier niet aan een vaste speelwijze of voetbalsysteem.      

 • Wanneer een heldere opleidingsvisie voor jeugd en jeugdkader ontbreekt, kunnen trainer/coaches het ook niet uitvoeren. Hierdoor groeien verschillen in de vereniging, wat niet ten goede komt van de ontwikkeling van jeugdspelers. Dit geldt voor zowel de selectie- als de niet-selectieteams. Wanneer de opleidingsvisie wel bestaat, is het met name zaak om deze goed uit te dragen binnen de gehele vereniging.

 • Lange termijn: spelplezier & speelwijze
 • Zonder heldere opleidingsvisie staan korte termijn doelstellingen (wedstrijdwinst) voorop, terwijl de focus dient te liggen bij het ontwikkelen van de jeugdspelers en de jeugdteams op de langere termijn. Leidend daarbij is altijd het spelplezier van de jeugdspelers.
  In tegenstelling tot de winst van de wedstrijd dient echter juist het (langere termijn) ontwikkelen van jeugdvoetballers en het verbeteren van een speelwijze binnen een vereniging leidend te zijn.

Herkenbaar? Lees meer over de services die Meestercoach biedt om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Rol van Ouders


 • Wedstrijdbegeleiding
  Naast het trainen/coachen van het jeugdteam is ook teambegeleiding nodig op de wedstrijddag. Vaak wordt dit ingevuld door ouders die het leuk vinden om het jeugdteam te coachen. Dit zijn over het algemeen dan ook teambegeleiders die geen pedagogische ervaring hebben. Het beeld van de schreeuwende voetbalvader langs de kant die er alles aan doet om de wedstrijd te winnen is een actueel gespreksonderwerp in de voetbalwereld.

 

 • Ouders als supporter
  Actueel in het nieuws is de rol die ouders innemen tijdens sportactiviteiten. Bij veel verenigingen bestaan geen 'huisregels' voor supporters. Ouders proberen de kinderen vaak vanaf de zijlijn te coachen in plaats van aan te moedigen. Gevolg is dat jeugdspelers soms tegenstrijdige instructies krijgen van mensen langs het veld. Verenigingen staan voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat ouders goede instructies krijgen over hun rol tijdens de voetbalactiviteiten.

Herkenbaar? Lees meer over de services die Meestercoach biedt om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Heeft uw vereniging andere uitdagingen?
Meestercoach levert altijd maatwerk en gaat met u in gesprek om dit in kaart te brengen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET MEESTERCOACH

SERVICES

Beleid & Strategie

Meestercoach helpt verenigingen bij het maken en/of optimaliseren van het jeugdvoetbal beleidsplan. Wat is de juiste strategie die past bij uw vereniging? Meestercoach adviseert bij het opstellen van een uitvoerbaar beleid en het maken van strategische keuzes.

Scholing & Praktijkbegeleiding

Van informatieavond tot een volledig (praktijk)begeleidingstraject, Meestercoach komt bij verenigingen langs om cursussen op maat te geven. Passend bij uw vereniging en afgestemd op het jeugdvoetbal beleidsplan.

Speelwijze & Voetbalsysteem

De keuze voor een voetbalsysteem met bijbehorende speelwijze is van essentieel belang voor iedere voetbalvereniging. Ontwikkel samen met Meestercoach een geheel eigen aanpak die past bij de identiteit van de vereniging.

Lees meer