Services

Meestercoach helpt verenigingen verder met zijn services op maat. 
De werkwijze van Meestercoach gaat altijd volgens het principe 'opleiden binnen de club'.
Lees hieronder meer over onze diensten op het gebied van:

 • Beleid & Strategie
 • Scholing & Praktijkbegeleiding
 • Voetbalsysteem & Speelwijze

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u andere vragen?
Neem contact op met Meestercoach. 

WAAROM DEZE SERVICES? BEKIJK DE TOP 10 UITDAGINGEN VOOR VERENIGINGEN.

Beleid & Strategie

Meestercoach helpt verenigingen bij het vormen van hun voetbalbeleid en bij het maken van strategische keuzes. Het jeugdvoetbal-beleidsplan is hierbij altijd het startpunt. Dit element is noodzakelijk om tot structurele verbeteringen te komen, sturing te geven en uiteindelijk vooruitgang te boeken.

Meestercoach helpt verenigingen concreet verder bij:

 • Analyse van de bestaande situatie
  Structurele uitdagingen binnen een vereniging zijn veelal niet op te lossen door simpelweg nieuwe mensen aan te trekken voor bepaalde rollen binnen de vereniging. Om tot duurzame verbeteringen te komen is het noodzakelijk eerst de bestaande situatie onder de loep te nemen.

  In samenwerking met de vereniging maakt Meestercoach een analyse van het huidige jeugdvoetbal beleidsplan. In deze analyse wordt gekeken naar diverse (voetbal) elementen, waaronder organisatiestructuur, opleidingsvisie, voetbalsysteem, speelwijze, scholing en communicatielijnen. In gesprek met de hoofdrolspelers binnen de vereniging analyseert Meestercoach in hoeverre het bestaande beleid wordt toegepast op de velden. Is het geformuleerde beleid slechts een naslag document of wordt het beleidsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd? Welke facetten van het beleidsplan zijn goed geïmplementeerd en welke onderdelen verdienen de aandacht? Meestercoach brengt de sterktes en verbeterpunten helder in kaart.

  • De bevindingen van Meestercoach ontvangt de vereniging in een adviesdocument. 

 

 • Plan van aanpak: een vernieuwd en uitvoerbaar jeugdvoetbal-beleidsplan
  Hoewel de meeste verenigingen het beleidsplan (met daarin zaken als missie, visie, kernwaarden en opleidingsvisie) op enige moment wel gemaakt hebben, blijken betrokkenen vaak onvoldoende zicht te hebben op de uitdagingen op het veld om deze om te zetten naar een helder document op papier.

  • De uitkomsten van de analyse en het verkregen beeld van de vereniging vormen samen de basis voor het plan van aanpak dat op maat wordt gemaakt voor uw vereniging.
  • Indien gewenst maakt Meestercoach samen met de vereniging een geheel nieuw of een aangepast beleidsplan.

 

 • Vervolgstappen: de weg naar succes
  Met de vereniging wordt vervolgens gekeken waar kansen liggen en hoe Meestercoach de vereniging nog verder kan brengen. Met uiteindelijk altijd als doel structurele verbeteringen aan te brengen die intern door de vereniging - juist ook op langere termijn - kunnen worden gedragen.

  • Om dit te realiseren biedt Meestercoach diverse trajecten op het gebied van scholing, praktijkbegeleiding, advies over de keuze voor een speelwijze en het uitrollen van een consistent voetbalsysteem.

“SOMS MOET ER IETS GEBEUREN VOORDAT ER IETS GEBEURT.” - JOHAN CRUIJFF

Scholing & Praktijkbegeleiding

Vrijwel iedere vereniging heeft te maken met een tekort aan gekwalificeerde trainers, coaches en/of begeleiders. Verenigingen drijven op vrijwilligers en het is geen uitzondering wanneer jeugdteams worden getraind en gecoacht door betrokken ouders. Dit resulteert in een jeugdkader waarbij lang niet iedereen de benodigde kennis en vaardigheden bezit om een groep jeugdspelers iets te kunnen leren, laat staan om een beleidsplan consistent door te voeren op de velden. In alle geledingen van een vereniging kan scholing van het jeugdkader daarom een enorme positieve uitwerking bieden. Meestercoach is ervan overtuigd dat scholing de sleutel is tot succes.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Samen met de vereniging wordt een OBC-traject (Opleiden binnen de club) opgesteld om een opleidingspakket te bieden dat aansluit bij de behoeften. Meestercoach biedt opleidingen, begeleiding en informatieavonden voor diverse doelgroepen binnen de vereniging. Het aantal bijeenkomsten en de inhoud wordt afgestemd op de wensen van de vereniging en de cursisten. Dit hangt af van de invulling van het jeugdvoetbal beleidsplan en de strategische keuzes die gemaakt zijn.

In ons scholingsconcept zijn een aantal elementen gecombineerd tot een unieke formule:

 • De cursist krijgt pedagogische handvatten die nodig zijn om een individu en een groep (kinderen) iets te kunnen leren;
 • De cursist verrijkt zijn voetbaltechnische kennis en ervaring om tot voetbalplezier en ontwikkeling van jeugdspelers te komen;
 • De cursist krijgt oog voor de langere termijn ontwikkeling van jeugdvoetballers en het verbeteren van een speelwijze binnen een vereniging (niet de winst van de wedstrijd staat centraal);
 • Eventuele drempels voor de cursist worden weggenomen. Hij of zij krijgt altijd les ‘thuis’ bij de eigen vereniging en in een vorm die minimale tijdsinvestering kost;
 • De lesstof wordt op maat gemaakt voor de betreffende vereniging, zodat specifieke uitdagingen voor uw vereniging extra aandacht krijgen.

 

Opleidingsaanbod

Meestercoach biedt een veelzijdig en uitgebreid palet aan opleidingen, cursussen en voorlichtingen voor het gehele jeugdkader.
Onderstaand zijn drie cursussen beknopt toegelicht, wilt u het hele overzicht bekijken? Neem dan contact met ons op en ontvang de opleidingsbrochure. 

 1. Cursus Trainer/Coach
  Voor deze grootste doelgroep binnen een vereniging biedt Meestercoach verschillende cursussen. Het trainen van o8/o9 (F-Pupillen) vergt een andere benadering dan het trainen van o18/o19 (A-Junioren). De cursussen onderscheiden zich in leeftijdscategorieën en niveaus. Voor de mini’s tot de A-Junioren biedt Meestercoach een cursus op maat. Trainer/Coaches die graag door willen en meer willen leren is er ook de cursus ‘Meestercoach III’.
  Avondcursus | Cursusdeel + Ervaringsdeel | 6 - 8 bijeenkomsten | 3 uur per keer | 6 - 15 deelnemers per cursus.

 2. Cursus Teambegeleider
  Vaak wordt de wedstrijdbegeleiding uitgevoerd door ouders. Meestercoach biedt voor deze groep verschillende cursussen gericht op het begeleiden van een team met jeugdspelers in 4 tegen 4 (mini’s), 7 tegen 7 (pupillen) en 11 tegen 11 (junioren).
  Avondcursus | Cursusdeel + Ervaringsdeel | 3 - 4 bijeenkomsten | 3 uur per keer | 6 - 15 deelnemers per cursus.

 3. Cursus Hoofd Jeugdopleiding/Jeugdcoordinator
  De belangrijkste persoon binnen een jeugdopleiding is het Hoofd Jeugdopleiding. Meestercoach heeft speciaal voor deze doelgroep een cursus ontwikkeld, om hiermee het HJO / de Jeugdcoordinator op te leiden binnen de vereniging. Diverse zaken komen aan bod, waaronder selectiebeleid, leiding geven aan trainer/coaches, bewaken van de opleidingsvisie en het communiceren met jeugdkader en ouders.
  Avond- of weekendcursus | Cursusdeel + Ervaringsdeel | 6 - 8 bijeenkomsten | 3 uur per keer | 1 - 6 deelnemers per cursus.

 

“OPLEIDEN IS EEN MARATHON, GEEN SPRINT.”

Speelwijze & Voetbalsysteem

De ontwikkeling van spelers en teams, samen met voldoende voetbalplezier, zijn van belang voor een vereniging. Een essentiële voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen is het volgen van een vaste lijn binnen het voetbalsysteem en de speelwijze. Wanneer iedere trainer/coach zijn eigen keuzes maakt leidt dit vanzelfsprekend tot een wildgroei aan systemen en speelwijzen binnen de vereniging. Dit staat excelleren in de weg.

Over systemen en speelwijzen
Het voetbalsysteem is de teamorganisatie waarmee wordt gespeeld. De speelwijze, is de wijze waarop het voetbalsysteem wordt uitgevoerd. Een voetbalsysteem en speelwijze is géén wet van meten en persen. Het is niet zo dat elke wedstrijd op dezelfde manier gevoetbald moet worden. Het geeft wel richtlijnen voor het spel dat de vereniging graag wil zien. Wanneer dit over een periode van meerdere seizoenen wordt gerealiseerd, zullen zowel spelers als trainer/coaches steeds beter bekend worden met het gekozen voetbalsysteem/speelwijze.

De voordelen van een vast voetbalsysteem en bijbehorende speelwijze:

 1. Herkenbaarheid voor spelers;
 2. Herkenbaarheid voor trainers/coaches en teambegeleiders;
 3. Doorstroom naar volgende teams wordt bevorderd;
 4. Er wordt gerichter opgeleid naar het gewenste niveau;
 5. Spelers worden van jongs af aan getraind volgens hetzelfde systeem en speelwijze als het hoogste team binnen de vereniging;
 6. Doelstellingen vanuit het systeem en de speelwijze kunnen worden gekoppeld aan trainingen. 

Wat kunt u concreet van Meestercoach verwachten?
Meestercoach helpt verenigingen door het bieden van advies en praktijkbegeleiding op dit gebied. Dat wil zeggen dat Meestercoach:

 • Samen met de vereniging een geheel eigen aanpak ontwikkelt die past bij de identiteit van de vereniging;
 • Hulp biedt bij het maken van deze strategische keuze en het communiceren hiervan binnen de vereniging;
 • De gekozen vorm in de praktijk brengt door deze trainbaar te maken voor alle teams, ongeacht leeftijd en niveau.;
 • Advies en scholing aanbiedt om deze transitie duurzaam te laten verlopen, zowel op korte als langere termijn.